top of page

Personvernerklæring

1. Innledning

 

Vestfold Kunstmesse er forpliktet til å beskytte personvernet til våre besøkende og utstillere. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personlig informasjon i forbindelse med vår årlige kunstmesse og tilhørende tjenester.

2. Informasjonen vi samler inn

 

Vi kan samle inn følgende informasjon:

 • Navn og kontaktdetaljer

 • Profesjonell informasjon, som firma eller kunstnerisk virksomhet

 • Betalings- og faktureringsinformasjon for utstillere og partnere

 • Tilbakemeldinger og kommentarer fra deltakere

 • Bilder og videoer tatt under arrangementet, der deltakere er synlige

3. Hvordan vi bruker informasjonen

 

Informasjonen samlet inn brukes til:

 • Å administrere messearrangementet

 • Kommunikasjon før og etter eventet, inkludert informasjon om fremtidige messer

 • Behandle transaksjoner og bestillinger

 • Forbedre våre tjenester og tilbud

 • Markedsføring, dersom samtykke er gitt

4. Deling av informasjon

 

Vi deler ikke personlig informasjon med tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, med mindre det kreves ved lov, eller som en del av en nødvendig tjeneste (som betalingsbehandling).

5. Dine rettigheter

 

Du har rett til å:

 • Be om tilgang til personopplysningene vi har om deg

 • Be om retting av informasjonen hvis den er feil

 • Be om sletting av personopplysninger

 • Motsette deg eller begrense behandling av dine data

 • Trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger

6. Sikkerhet

 

Vi tar sikkerheten til dine data alvorlig og har implementert tiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse av dine personopplysninger.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vår personvernerklæring kan endres over tid for å reflektere endringer i våre praksiser eller juridiske krav. Vi vil publisere eventuelle endringer på vår nettside.

8. Kontakt oss

 

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine data, vennligst kontakt oss på kristine.gabrielli@gmail.com.

Dato for siste oppdatering: 07.11.23

bottom of page